Värmepumpar i Staffanstorp/Lund

Kontakta oss

VI ÄR MÄSTARE PÅ VÄRMEPUMPAR!

Få hjälp med att hitta och installera rätt värmepump via ett erfaret företag. Vi utför helhetslösningar med hjälp av kunniga hantverkare. Rätt värmepumpar till rätt hus. Tycker du att det är enklare sagt än gjort att hitta rätt värmepump? Både privatpersoner och företag kan tycka att det här är en hård nöt att knäcka, men det är där vi kliver in. Med lång erfarenhet av branschen kan vi ge er rätt vägledning i det här valet.

Helhetslösningar utförda av kunniga hantverkare. Som du vet så finns det olika sorters värmepumpar idag, och att installera rätt kan ibland omfatta mycket annat som det ska ändras på. Därför erbjuder vi helhetslösningar, utförda av kunniga hantverkare.

VS SYD är auktoriserade värmepumpsinstallatör av Mitsubishi Electric.


HUR FUNGERAR EN VÄRMEPUMP?

En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500%. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning.

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Energin tas primärt ur exempelvis den kalla uteluften. Detta sker genom att energiinnehållet i den processade mängden uteluft minskas och flyttas till annan plats, dvs inomhus (man ”kramar” värmeenergin ur uteluften varvid utelufttemperaturen sänks ytterligare). Naturligtvis måste en mindre mängd energi tillföras för att driva processen. Förhållandet mellan tillförd drivenergi och utvunnen värmeenergi anges som COP-värdet (Coefficient of Performance). För en luftvärmepump är COP-värdet ung 5. För värmepumpar och frysar används nästan uteslutande elenergi.